1. Księgi handlowe: 

 • ocena dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • sporządzanie miesięcznych wydruków ksiąg handlowych,
 • sporządzanie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego firmy,
 • sporządzanie wyliczeń dla celów podatku dochodowego,
 • sporządzanie deklaracji VAT,
 • sporządzanie deklaracji PFRON, sprawozdań statystycznych GUS, 
 • sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości, leśnego i od środków transportowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych.

 

2) Księga przychodów – rozchodów: 

 • ocena dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • sporządzanie miesięcznych wydruków księgi,
 • sporządzanie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego firmy,
 • sporządzanie wyliczeń dla celów podatku dochodowego,
 • sporządzanie deklaracji VAT i rocznej dla podatku dochodowego, 
 • sporządzanie deklaracji PFRON, sprawozdań statystycznych GUS, 
 • sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości, leśnego i od środków transportowych.

 

3) Ewidencja Przychodów

 • ocena dokumentów sprzedaży pod względem formalnym i rachunkowym,
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży,
 • sporządzanie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
 • sporządzanie wydruków wspomagających wyliczenia dla celów podatku zryczałtowanego i określania jego wysokości,
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych dla podatku VAT i rocznej dla podatku dochodowego,
 • sporządzanie deklaracji PFRON, sprawozdań statystycznych GUS, 
 • sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości, leśnego i od środków transportowych.

 

4) Pełna Obsługa kadr i płac:

 • sporządzanie list płac dla pracowników,
 • sporządzanie umów i rachunków do umów cywilno-prawnych,
 • prowadzenie ewidencji płacowych dla Klienta,
 • wystawianie zaświadczeń dla pracowników,
 • sporządzanie niezbędnych informacji i deklaracji (PIT-4R, PIT-11, IFT-1, PIT-40).